Written by 5:48 pm Zaujalo mě

Tradiční české, nečeské, Vánoce

Ve čtvrtek jsem jel na Moravu a poslouchal rádio, kde byla anketa, jaké cizí zvyky byste nechtěli, aby se zaváděly do českých Vánoc. Leoš tam s Patrikem četli hlasování, kde vyhrál „děda Mráz“. Což chápu. Nicméně nebylo to trochu pokrytecké?

Betlém – Itálie

Ve 4. stolení po Kristu přinesl papež Liberius do Říma pět prkének z Kristových jesliček a uložil je v chrámu, který podle nich dostal jméno Ad praesepe, přeloženo u jesliček (dnes římská bazilika Santa Maria Maggiore). Co se však týče prvního doloženého betlému, hoříme pak o roku 1223, kdy František z Assissi po návratu z Betléma připravil pro účastníky půlnoční mše v jeskyni u vsi Greccio jesle s živým oslem a volem, čímž založil tradici stavění jesliček.

Vánoční stromeček – Německo

Zdobení vánočního stromečku je původní německý zvyk, jehož první zmínka je již z roku 1570 v brémské kronice. K rozšíření po Německu došlo až o sto let později a po Evropě a dále až v devatenáctém století. V českých zemích údajně postavil první vánoční stromek ředitel Stavovského divadla v Praze, Jan Karl Liebich, v roce 1812. Svíčky se objevily ještě později až v roce 1860. Paradoxem je, že tento zvyk se ujal rychleji ve městech nežli na venkově.

Jmelí – Anglie

Asi všichni tušíme, že jmelí nebude zrovna česká tradice a je tomu tak. Tento zvyk pochází z Anglie, kde by jmelí mělo mít co nejvíce kuliček. A proč? Jak to známe ze současnosti, pod jmelím smí muž políbit každou dívku či ženu, ale po tomto polibku je třeba utrhnout jednu kuličku. Jakmile zůstane na jmelí poslední, líbání končí. Poslední bílá bobulka se nechává do dalších Vánoc, aby z domu neodešla láska.

Lití olova – Řecko

Lití olova je již od zdokonalení této techniky řecký zvyk. Co na tom, že ještě před sto lety to byla naprosto běžná tradice téměř ve všech domácnostech, kdy především dívky od 30. listopadu sháněli se po olovu, které často olupovaly z oken, aby se dozvěděli něco ze své budoucnosti.

Dárky – Itálie

První tradice pochází z Itálie, kde se ale ani po prosazení křesťanství prozatím moc neujali. Opravdový dárkový „boom“ přichází až s bohatnutím obyvatelstva v 19. století. Dnes se dávání dárků stalo téměř až šílenstvím.

Adventní věnec – Německo

Historie tohoto zvyku sahá až do 16. století, avšak o adventním věnci v dnešní podobě hovoříme až od 19. století, kdy byl prosazen v Hamburku německým protestantským teologem Johannem Hinrichem Wichernem (1808-1881).    

Ježíšek – Německo

Ježíšek vznikl vlastně jako protest v Německu, kdy byl uveden v opozici římsko-katolického uctívání svatých tj. sv. Mikuláše. Založení této tradice se připisuje Martinu Lutherovi, který jej nahradil „svatým Kristem”, později Ježíškem, kdy došlo i ke zhmotnění do podoby blonďatého kudrnatého dítěte s andělskými křídly.

Závěrem

Opravdu není mým cílem říkat, že vlastně tradiční české Vánoce neexistují. To by byl nesmysl. Miluji tyto svátky a je mi skutečně zle z prostorově výrazného hipstera vkrádajícího se do českých myslí. České Vánoce jsou vlastně jako naše DNA kořeny směsicí nejrůznějších zvyků a kultur. To přeci není špatně. Jen jsem chtěl prostě napsat, kde se nachází prapůvod toho všeho krásného a úžasného, co nyní prožíváme. Nyní je to naše, české a i já to tak cítím.

MK

Close