Written by 12:04 pm Zaujalo mě

Krásné Vánoce 2022

Vím, že jsem v posledních dvou měsících tento blog trochu, no trochu víc, zanedbával, ale bohužel s koncem roku je potřeba dotáhnout řadu projektů, poděkovat za spolupráci, čas a přízeň.

A i já jsem musel dokončit soutěž, nastartovat ráj pálenek, uzavřít dalších šest projektů a na konci roku ručně napsat desítky přání, poděkování, což vše stojí čas, zvláště když ke každému chcete připojit nějaký ten osobní vzkaz.

Nevím, zda vůbec tento článek dnes někdo bude číst, přeci jenom, lidé by měli trávit čas se svými rodinami, daleko od všech těch internetů. Jasně, tak proč píšu tyto řádky a sám se neřídím vlastní radou? Je po obědě a u nás všechno spí spánkem poctivých. O to více mám čas na zamyšlení a i ten můj blog.

Rád bych vám všem popřál mnoho především zdraví, pak až štěstí, lásky, úspěchů a hlavně klid a mír v duši. Moc rád bych vám chtěl poslat vědomí, že i když je situace sebevíce složitá, stresující, věřte, vše má své východisko a možnosti. Přeji vám, aby se vám ve zbytku tohoto roku podařilo najít mír a rovnováhu, abychom si všichni na jeho úplném konci mohli popřát s rodinou a přáteli mnoho nejlepšího do toho nového roku 2023.

Přeji vám také mnoho práce za tu poctivou odměnu. Přeji vám, aby váš úspěch vyplynul z pozitivních věcí, protože jen takové by měli mít šanci na úspěch. Abyste kolem sebe šířili jen radost a tu dostávali zpět. Je třeba se vyvarovat všech a každého, kdo chce svůj úspěch postavit na lžích, podvodech a ponížení druhých.

Dovolte mi vám závěrem popřát uvědomění si, že honba za penězi a úspěchem bez rozmyslu nemá pozitivního efektu. Na tomto světě nevlastníme nic a vše, co nám bylo dočasně svěřeno, bychom měli využít pro zlepšení tohoto světa. Přeji vám i této zemi, této úžasné zemi jménem Česká republika, abychom společně nalezli moudré vedení, zpět získali zdraví rozum, prosperitu a vše uchovali pro budoucí generace. Je čas nalézt v sobě sama sebe, to nejlepší v nás. AMDG.

MK

Close