Written by 12:02 pm Lifestyle

Kde se vypije nejvíce vína

Abych ozvláštnil článek, kvíz bude vlastně dvojího charakteru. Kde se vypije nejvíce vína celkem a kde se vypije nejvíce vína v přepočtu na osobu.

Pokud se budeme zabývat tím, kde se vypije nejvíce vína celkem, pak je cesta k výsledku celkem jednoduchá. Každý asi ví, ve kterém státě je nejvíce obyvatel a tudíž lze poměrně slušně odhadnout výsledek. Jenže počet obyvatel není to hlavní. Dalším důležitým aspektem je náboženství a historie, tedy genetické předpoklady k pijáctví. Dětské myšlení by zabrousilo do Asie, kde bohužel i přes značný počet obyvatel chybí i další aspekt a to je kultura vína. Stejně tak jako u čokolády, v Číně ještě nejsou všechny předpoklady pro prvenství. Takže, kdo tipoval tuto zemi, tak se zmýlil. Další nápovědou může být neomezená moc médií a nyní se již blížíme k úspěšnému závěru. Stačilo několik reportáží o francouzském, řeckém paradoxu a rázem je USA největším pijanem vína na světě. Na druhém místě je Francie a třetím Itálie.

Pokud jste byli v prvním kroku úspěšní, zkuste si nyní odpovědět, v jaké zemi se vypije nejvíce vína v přepočtu na osobu. Nyní zkuste prosím odpověď, jen tak sami pro sebe a já vám začnu dávat několik dalším nápověd. Postupujte po krocích.

Nápověda první je, že to nejsou asijské země, protože kultura a historie pití vína je velmi nízká, byť je na vzestupu.

Nápověda druhá, čím vyšší inteligence, tím vyšší sklon ke konzumaci vína. Nyní jsem vás možná trochu rozhodil.

Nápověda třetí. Nejvíce se dané komodity daří spotřebovat, pokud je jí potřeba i k práci. No to už byla poměrně slušná pomoc.

Nápovědou čtvrtou je, že víno pijí více muži, nežli ženy, které „kazí“ průměr.

Nápověda pátá, většina vína se vypije k dobrému jídlu.

Nápověda šestá. Měli byste hádat zemi, kde je velmi nízká automobilová doprava.

Nápověda sedmá, poslední, víno a výchova dětí prostě nejde dohromady.

Tak a nyní byste již měli vědět zemi, ve které se vypije v přepočtu na osobu každý třetí den cca jedna láhev.  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ano, dvakrát více nežli ve Francii se na osobu vypije ve Vatikánu. Celkem je to zhruba 74 litrů, což je cca 105 lahví vína.

Závěrem

Jan 2:1-12

V galilejské vesnici Káně se za tři dny konala svatba a byla tam Ježíšova matka Marie.

Mezi svatebními hosty byl Ježíš a jeho učedníci.

Docházelo jim víno a Marie o tom řekla Ježíšovi.

„Proč mi to říkáš?“ odpověděl Ježíš. „Moje chvíle ještě nepřišla.“

Marie vyzvala obsluhující: „Udělejte všechno, co vám můj syn přikáže.“

Na chodbě stálo šest kamenných – asi hektolitrových – nádob, kterých se používalo k obřadnímu umývání.

Ježíš poručil sloužícím, aby je naplnili vodou.

Když to udělali, vyzval je: „Dejte z toho ochutnat správci hostiny.“

Nic netušící správce ochutnal vodu, kterou Ježíš proměnil ve víno, zavolal ženicha a řekl mu: „To víno je vynikající. Obvykle se začíná lepším a končí horším. Ale tobě vydrželo dobré víno až do konce.“

Zázrakem v Káni Ježíš poprvé projevil svou božskou moc. A jeho učedníci v něho uvěřili.

Potom Ježíš se svou matkou, bratry a učedníky strávil několik dní v Kafarnaum.

MK

Close