Written by 9:07 am Zaujalo mě

Výška známých osobností je často mýtus

Nový článek v novém roce, ještě než začne maraton o alkoholu, bych chtěl otevřít nějakou zajímavostí. Také vás zajímalo, kdo byl a nebyl v minulosti malý, velký, tlustý, tenký a jak historie budovala své skvělé fake news? Tady máte možný pohled na několik případů.

David a Goliáš

Každý z nás toto spojení zcela běžně používá, ale víme, jak velký byl ve skutečnosti ten malý David? Přesně se to asi nedozvíme, ale nějaké indicie tu jsou. Bible říká, že Goliáš byl velký muž, který bojoval jako bojovník za filištínskou armádu proti Izraelitům, kde mělo později dojít ke střetu s Davidem. Jak níže uvidíme, budou důležité nejen překlady z hebrejštiny do řečtiny, ale také přesné vyjádření jednotek, což je problematické právě u lokte, které se liší v závislosti na tom, kdo jej prováděl.

V historických textech se píše: „Král David vyčníval nad ostatními Izraelity – jeho ramena a hlava byly výš než u ostatních lidí.“ Běžný Izraelita měřil 6 stop a 3 palce, což znamená, že David s největší pravděpodobností měřil mezi 6 stopami a 10 palci a 7 stopami a jedním palcem.

Převod na výšku podle současné délky stopy a palce.

David – maximálně uvedená výška – 7 stop + 1 palec = 2,134 + 0,025 = 2,159 m

Takže jak vidíte, určitě se nejednalo o nějakého trpaslíka. I dnes by David zdaleka vyčníval mezi všemi a byl by nazýván obrem. Zda jsou záznamy pravdivé nebo ne, to není obsahem článku. Obsahem je vzít data a ukázat, jak dokonale funguje historické fake news.

Napoleon a jeho údajný komplex

Jste-li osoba, která vysoce převyšuje své okolí, což Napoleon zcela jistě byl, nezbývá nepřátelům nežli vymyslet nějakou bulvární pomluvu, která se v době mediální negramotnosti může stát ustálenou pravdou. A tuto pomluvu vymyslela anglická satira, která jí živí dodnes.

Napoleon zcela jistě „napoleonským“ komplexem netrpěl, vykazoval však rysy antisociální poruchy osobnosti, což vysvětluje například vysokou odolnost vůči stresu nebo absenci strachu či rozhodovací paralýzy. To bych mu ale v jeho pozici císaře zase tak vyčítal, protože člověk prostě musí rozhodovat.

Jak tedy byl Napoleon vysoký? Z dochovaných pramenů měřil něco mezi 168 – 170 cm, což byla v této době výška spíše nadprůměrná. Kdo byl někdy na nějakém zámku, jistě ví, o čem hovořím. Průměrná výška v této době byla 162 -165 cm. Napoleon tedy nebyl malý ani nesebevědomí  člověk. Naopak.

Historie tomu  tak ale chtěla, že I navzdory tomu, že vše pečlivě cenzuroval, se mu nepodařilo zvrátit názor světa, že byl vzrůstem malý. Tato pomluva se totiž začala šířit ještě za jeho života, a někteří ji věří dodnes, ve 21. století. Za vším lze tedy hledat pouze a jen nesnášenlivou, anglickou propagandu založenou na čisté lži, která se živí a traduje dodnes.

Hollywood lže a mění naše vidění světa

Dnes je již všechno možné. Bílí bohové jsou černí, ženy muži, muži ženy, ženy i muži neexistují, nahradilo je “to” atd.. Každopádně se nyní můžeme podívat, jak vysocí byli další významné osobnosti tohoto světa.

Můj oblíbenec Alexander  Veliký byl vysoký jako malá žena: 153 centimetrů. Téměř tedy jako vyhlášená kráska, která byla ve skutečnosti docela ošklivá, královna Kleopatra, jež si získala srdce hned dvou významných mužů, Caesara a Marca Antonia, měřila 158 centimetrů. Ani hudební velikán, Ludwig van Beethoven nebo  Archimédes, řecký matematik, fyzik, vynálezce a astronom nebyli vysocí, měřili dnes pouhých 162 centimetrů. O centimetr výšky předčil Beethovena dětinský Wolfgang Amadeus Mozart se 163 centimetry a král Charles I., král Británie, Skotska a Irska. Na výšku 164 dosáhl Mahátma Gándhí, jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost. Stejně tak vyrostl i Vladimír Iljič Lenin, komunistický politik a revolucionář a vůdce Říjnové revoluce, a Winston Churchill, britský politik, státník a premiér, který se do našich myslí zapsat s tlustým doutníkem v puse.

Ani do Napoleona nevyrostl fyzik a vědec Isaac Newton, který dovršil 168 cm. Ve stejné výšce mu dělá společnost i největší básník, dramatik a herec, nezapomenutelný William Shakespeare, který je považován za největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově nejvýznamnějšího dramatika. Magickou hranici 170 cm pak uzavírá dále např. Vincent van Gogh, Julius Caesar i Alfred Nobel, objevitel dynamitu. Tu se naopak proti veřejnému přesvědčení podařilo překročit např. Bruce Leemu i objeviteli telefonu a telegrafu Alexandru Grahamu Bellovi. Lídr kubánské revoluce, který se dostal na trička, deky i ručníky, Che Guevara, měřil 175 centimetrů, stejně jako Adolf Hitler, král popu Michael Jackson, Galileo Galilei, Albert Einstein, James Watt anebo Benjamin Franklin. O centimetr vyšší pak byl Marco Polo a hned za ním Kryštof Kolumbus se 177 centimetry. Magických sedmiček dorostl i kontroverzní a nezapomenutelný Fredy Mercury. Naopak vedle Joko Ono drobně působící John Lennon měřil 179 cm.

Nyní se dostáváme nad hranici 180 cm, kde lze naleznout zakladatele evoluční teorie Charlese Darwina nebo prvního muže, který stanul na Měsíci Neila Armstronga. Opět oproti veřejném přesvědčení je zajímavostí, že ten zavalitý Elvis Presley měřil 182 cm. Dále následuji drobný Nelson Mandela se 185 cm a Nikola Tesla se 188 cm.

No a nyní se dostáváme mezi relativní velikány, byť nikdo z nich nedosahuje velikosti malého Davida. Magickou hranici 190 cm překonává první americký prezident George Washington, 193 cm pak dorostl Abraham Lincoln. Další stejně vysoký, avšak všestranně nadaný muž,  který chtěl chodit po vodě, vynálezce a malíř byl Leonardo da Vinci. Výšky dvou metrů pak dosáhl Petr Veliký, který byl znám nejen svým pokrokovým myšlením, ale i četnými eskapádami a zvláštním chováním. I jeho výška pak celý efekt ještě umocňovala.

Závěrem

Překvapila vás ta čísla? No vidíte. Takto si tu klidně žije ve svých fake news a je nám dobře. Velcí jsou malí, malí jsou velcí a i někdy velcí mohou být velicí.

MK

Close