Written by 8:39 am Zaujalo mě • 15 Comments

Konfirmační zkreslení a dnešní doba

Předem bych chtěl upozornit, že samotná problematika konfirmačního zkreslení (backfire effect) je velmi složitá. Mým cílem je však téma maximálně zjednodušit a zlidštit. Možná by se slušelo začít zvesela. Ptá se muž mistra. Mistře, co je klíčem ke spokojenému životu? Nehádat se s hlupáky. To je ale, mistře, úplná blbost! Máš pravdu. No a hodně nadlehčeně i takto lze chápat tento jev, kdy nemá cenu přesvědčovat hlupáky, sebekolaboranty, blázny a jiné nízké osoby.

Typickým příkladem konfirmačního myšlení v praxi byl ukázán v USA na bývalém prezidentovi Donaldu Trumpovi a i dnes jej můžeme vidět v přímém přenosu. Do výzkumné laboratoře přišly tři skupiny. Pro Trumpa, proti Trumpovi a neutrální. Byla jim položená otázka, jaký je jejich názor na Trumpa a proč. Poté jim byli podány pravdivé informace, které očerňovali Trumpa. Zajímavostí nebyla skupina neutrálních, ale příznivců nebo odpůrců, protože právě tyto dvě skupiny se v průběhu pokusu ještě více radikalizovali pro nebo proti. Výsledkem tedy bylo, že je vlastně úplně jedno, jaké informace ti lidé dostali, protože ti, kdo jej nenáviděli, se ještě více zradikalizovali proti němu, což by dopadlo stejně a ti, kdo mu stranili, se jej rozhodli o to více bránit, protože to brali jako zákeřný a zcela jistě lživý útok proti jejich spasiteli. Bylo tak naprosto jedno, co jste jim řekli. Vyhrála pouze a jen emoce. Zrovna včera jsem viděl video z USA, kde se ptá člověk lidí na ulici, kde je UA a RF. 95% vůbec nevěděli. Co však pro mě bylo zajímavější, že většina lidí označila na mapě za UA Čínu, tj. jejich ekonomického i vojenského nepřítele, a nebo Austrálii, jejich ekonomického i vojenského přítele. A že se nejedná o malé země. Bylo tak tedy naprosto jasné, že se řídili pouze emocí, nikoli rozumem.

Konfirmační zkreslení je tendence upřednostňovat ty informace, které potvrzují to, co už si myslíme, a vypouštět, podceňovat, různě „odvysvětlovat“ či aktivně nevyhledávat informace, které náš názor zpochybňují. Tendence ke kognitivnímu zkreslení není hřích. Vyplývá z přirozené lidské potřeby nějak si uspořádat velké množství informací, jež nás bombardují, a dávat jim použitelný smysl. Ale pochopitelně podléhá zvlášť silně emocím a stranickosti. Je věcí profesionálního sebevědomí novinářů a mediálních organizací, že si této zrádnosti vlastní mysli jsou vědomi a zabezpečují se proti ní tréninkem a organizací práce.

Konfirmační zkreslení je tedy účelové ovlivňování sama sebe a stávajícího přesvědčení.  To vzniká většinou několika způsoby:

  • Názor autority – bezmyšlenkovitá víra, že někdo prostě má, má a má pravdu.
  • Silnou emocí – strach, agresivita
  • Identifikací s další osobou – herec, politik, zpěvák, lékař

Na stejných nebo velmi podobných principech funguje i reklama, kde může Petr Rychlý jako MUDr. Mázl vystupovat jako lékař a doporučovat nějaký lék. Toto vše může velmi dobře fungovat, protože v dnešní době je tolik informací, že je skutečně velmi složité je nějak racionálně vyhodnotit, což vede k potlačení rozumu a vítězství emoce. To bylo vidět třeba v době Covid-19 u očkování.

U lidí je také důležité ego a základní pocit dospělého, že on se přeci nemůže mýlit. On je dobrým člověkem, on přeci ví vše nejlépe. Čím větší hlupák, tím větší sebeklam, který je o to více agresivněji prosazován. Je přeci tak stresující ukázat, přiznat, mýlil jsem se.

Závěrem

Dnes se musím opět postavit do opozice současnému dění. Nejsem politik, takže si mohu dovolit, co ostatní ne. Nelhat. Útoky na Andreje Babiše, byť jsem jej nikdy nevolil, jsou skutečně, a napsal jsem to dlouho před ním, útoky podobné nacistickým SA a SS. Prostě nemůžete, nyní to trochu zveličím, přijít skupina deseti lidí na plné náměstí, kde je např. tisíc lidí a říci jim, končíte, teď to tady rozpouštíme, nám se to nelíbí. To není demokracie. Ta je založená možnosti veřejně prezentovat své politické názory a pro ně získávat další osoby. Každý se může ztrapnit sám. Jenže je velice trapné, když taková Mickey mouse, která dnes nemá ani preference se dostat do PS kritizuje někoho, kdo má desetkrát více. V demokracii prostě strany s preferencemi 4% nemají právo určovat, co má 96% dělat. Stejně tak je naprosto zbytečné reagovat na situaci na UA. Kdo má Putina rád, bude mu stranit, ať se bude dít, cokoli, kdo jej kritizuje, bude ho kritizovat vždy. Jediné, co rozhoduje, není rozum, ale emoce. Pak již není diskuse, ale reklama. To je celé.  

Tímto článkem jsem jen chtěl upozornit právě na jistou temnější stranu naší lidské osobnosti. Samozřejmě, lze s ní pracovat. Ale musíte chtít otevřít svou mysl, být kritický sám k sobě i ostatním, vyhledávat různé názory, respektovat je, když něco 100% nemůžete potvrdit, nevydávat to za pravdu a hlavně mít zdravý selský rozum. Opět musím konstatovat a vzkázat všem případným šarlatánům a kritikům, ani napravo, ani nalevo. Hájím jen zdravý rozum a zájem ČR. Nechci být spojován s ani jedním proudem, protože mám přístup k informacím, o niž se může jen mnoha zkorumpovaným novinářům jen zdát, vím kolik berete za lživý článek, takže mohu použít staré židovské: Buďte v klidu, vše je jinak. No v klidu by člověk zase moc být neměl, protože současné situace osciluje mezi totální zradou a totální neschopností. Velmi zajímavé bude sledovat např. Turecko. To bude nový model moderní diplomacie.

MK

Close