Written by 2:33 pm Zaujalo mě

Etiketa – původ slova

Small talk, všeobecná znalost, dovednosti atd.. V minulých článcích jste mi občas napsali, že vás na tomto blogu mj. baví, že přinesu nějakou zajímavost, která není úplně veřejně známá, naopak, velmi složitě se dohledává. Dnes se budeme věnovat slovu etiketa. Jedno slovo, dva významy? Možná. Asi není mým záměrem opakovat “konkurenci”, nicméně rozdělím článek do dvou částí. Kdo chce si jej přečíst celý, získá kompletní informaci, kdo bude chtít jenom zajímavost, nechť přeskočí na druhou část. Mám rád celkem černý humor, takže otevřením článku jsem již reklamu prodal, takže pohoda. Ne, každý ví, že tento blog je přes šest let zdarma a bez reklam. Takže, zpět k tématu.

Původ, význam slova

Etiketou rozumíme jasně stanovená pravidla společenského chování, ale také nálepku, nápis, značku vinětu. Pokud někomu přijde, že oba významy nemají nic společného, velmi se mýlíte. Naopak, jedno navazuje na druhé.

Samotné slovo, asi jak všichni tušíme, pochází z francouzštiny, kde se setkáváme se výrazem étiquette, jež má původ ve starofrancouzštině v podstatném jméně estiquette, což byla odvozenina ze slova estequier a to lze v přeložit jako zastrčit, zapíchnout.

Dva příběhy

Proč právě nálepka, zastrčit, připíchnout, na to máme dvě teorie. První se datuje do středověku, kde se jako étiquette údajně říkalo vývěskám připíchnutým na stěnu v královském paláci, kde byl např. uveden program, událost, ceremoniál. Aby nevzniklo faux pas, bylo zde i popsáno, jak se chovat.

Druhý příběh se traduje do období krále Ludvíka XIV, tedy těsně po středověku, kdo ví, jak to bylo, kdy došlo k rozčílení panovníkova zahradníka, když viděl, jak mu šlechtici šlapou po jeho květinách a prochází se tak jeho pečlivě upravenou zahradou. Aby se tak nedělo, vyrobil cedule, které zapíchl do trávy, tj. etiketky, kde bylo varování, aby se květinám a trávě šlechtici vyhýbali. Tento zákaz byl zprvu zcela ignorován, až musel zasáhnout sám král, který trval na tomto způsobu chování. Později tak měli dát tyto zahradníkovi cedulky název celému souboru chování.

Závěrem

Kdo ví, jak to bylo, ale význam cedule, zastrčit, zapíchnout, mi znějí k druhé teorii docela nadějně. Ale ať to bylo tak, či onak, nyní víte, že samolepka a vybrané chování svým původem mají k sobě více nežli blízko.

MK

Close