Martin Krupička

Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš.

27.10.2018
100 Years of Czech Independence

 

Před dvěma dny mě skutečně naštval článek seznamu: Konec mýtu. Ani za první republiky jsme se neměli lépe než Němci nebo Rakušané. Ani se nedivím, že se autor řádně nepodepsal. Dovolte mi oponovat a popsat vám některá fakta, která se stala rozdělením mocnářství. Dehonestovat takovýmto způsobem historii je pro mě absolutním hnojem. Pokusím se tedy popsat ve zkratce situaci. Tvrdě, velmi krátce, ale spravedlivě.

 

Rozdělením Rakouska Uherska vznikla řada států. Republika Československá byla silně multietnická, což se později ukázalo jako velmi problémové. Složení obyvatel bylo následující:

  • 6 747 000 Čechů
  • 3 124 000 Němců
  • 2 014 000 Slováků
  • 745 000 Maďarů
  • 462 000 Rusínů
  • 181 000 Židů
  • 76 000 Poláků

  

Abych dokázal absolutní vlastizrádnost seznamovského článku, musíme si uvědomit, že je třeba pro naši potřebu rozdělit první republiku do tří zcela odlišných částí: Území, které dnes známe jako ČR, SR a Zakarpatskou Rus. To je obrovský rozdíl a já hájím český národ. Je nezpochybnitelnou pravdou, že když Češi na začátku minulého století jezdili do Rakouska, všichni nám záviděli, jak dobře se máme. Rakousko v této době byla podstatně chudší země. A proč?

 

Pokud Češi něco uměli a umí dodnes, tak to, že jsme vyspělá průmyslová země. Při rozdělení RU, nově vzniklá republika převzala něco mezi 70 – 80% celkového průmyslu monarchie, včetně porcelánek, sklářských podniků, cukrovarů, lihovarů, pivovarů atd.. Je třeba si také ale popravdě přiznat, že jen 30% z tohoto průmyslu bylo drženo v českých rukou.

 

Zaměstnanost obyvatelstva byla zhruba 39% v průmyslu, 31% zemědělství, 30% služby a ostatní. Pro vysvětlení, proč jsem hned na začátku naši zem rozdělil do tří částí. Na Slovensku bylo v průmyslu zaměstnáno pouze 17% obyvatel, avšak v zemědělství více jak 60%. Z toho je ještě zajímavé dodat, že jen 5% průmyslu patřilo Slovákům. Podkarpatská Rus byla zcela bez průmyslu a byla živa z turismu a těžby dřeva.

 

Z tohoto vyplývá, že pokud dnes hovoříme o České republice, je naprostým nesmyslem porovnávat Republiku Československou jako celek. Ta dávno neexistuje, a proto musíme hodnotit, jak se měli Češi vůči Rakušanům a Němcům.

 

Dovolte mi připomenout také výrok Marie Terezie, aby si někdo nemyslel, že se jednalo pouze o přechodný a náhodný stav: „bez českých zemí bych byla pouze chudou rakouskou arcikněžnou.“ To asi hovoří za vše. No nic. Jdeme dál. V roce 1924 byly textilní, sklářské a obuvnické závody vyhodnoceny jako nejlepší na světě. Pokud se nás při vstupu EU obávala v oblasti cukrovarnictví, věděla možná proč. Za první republiky jsme vyprodukovali 18,5% celosvětové produkce surového řepného cukru. Příjmy do státní poklady z tohoto odvětví byly tak významné, že pomohly zcela zásadním způsobem ke stabilizaci naší mladé ekonomiky. Škodovy závody byly hlavní zbrojařskou továrnou celého RU a velmi úspěšně konkurovaly jinému světovému lídrovi, koncernu Krupp. Mladoboleslavská Laurin a Klement byla de facto jedinou automobilkou monarchie. Ve 30. letech patřilo ČSR mezi deset nejvýznamnějších průmyslových zemí světa. Mezi léty 1920 – 1935, i přes hospodářskou krizi, jsme si s přehledem drželi devátou příčku nejbohatšího státu světa.

 

Pokud se dnes těší ČR rekordně nízké nezaměstnanosti, oproti ČSR je to naprosto směšné. V roce 1928, tedy opět před krizí, bylo evidováno pouze 38 000 nezaměstnaných. Podobných statistik je opravdu mnoho a není třeba je tu všechny vyjmenovávat. Velice zajímavá pro mě byla i přednáška p. JUDr. Rudolfa Jindráka o tom, jak se žilo v příhraničních oblastech v ČSR a jak v Německu.

 

Národe povstaň

Pokud si někdo myslel po roce 1989, že do deseti let bude z ČR nebo SR další Švýcarsko, byl to neuvěřitelný snílek, což se také zcela logicky ukázalo. Česká republika i dnes potřebuje ještě dalších třicet let klidného vývoje. Pak, a jsem o tom zcela přesvědčený, se opět budeme nacházet na místě, kam patříme a kde jsme po většinu své historie byli. Tedy mezi nejvyspělejšími a nejbohatšími státy světa. Na druhou stranu potřebujeme pro takovou vizi splnit zcela zásadní podmínku. Mít národ plný opravdových vlastenců, kteří se nebojí dělat věci po svém.

 

Vždy když mám nějaké jednání, řídím se moudrými větami, které bych si dovolil zde i trochu parafrázovat:

  • Je to dobré pro Žida? Jedna ze základních myšlenek. Naše snaha, práce, musí odrážet zcela zásadní a jednoduchý pohled: Je to dobré pro Čecha?
  • Je jedno, zda je kočka černá nebo bílá, hlavně když umí chytat myši. Toto je velmi moudrá čínská myšlenka, která mimo jiné odstartovala přerod celé země.

 

 

Závěrem

Jak jsem mnohokrát říkal a psal. Věřím v tento národ. Věřím v naši budoucnost. Nyní pomotám dva výroky v jeden. Chce to nebát se a nekrást a hlavně se z toho neposr...t. Jen silný a sebevědomí národ má právo uspět a má právo na svoji budoucnost. Vychovávejme tak sebe i své děti.

 

MK

Martin

Co si myslíte o tomto - ... morava jako svebytna zem tu byla po vice nez 1000 let, jeji obyvatele jsou moravane ... / ... nemohl si dovolit (komunista) mit uprostred ceskoslovenska demokratickou zem a to zem v te dobe zvanou moravskoslezka zeme. - Toto jsou citaty z knihy Právní kontinuita autonomie Moravy, JUDr. Michal Hoskovec --- příjde mi že mu kape na karbec ale historii moc nevládnu tak se ptám vás.

Martin Krupička

Dobrý den, velice děkuji za komentář a otázku. Budu maximálně diplomatický. Můj postoj je celoživotní a domnívám se, že neměnný. V tomto směru se dělí lidé do dvou skupin. Na vizionáře a stavitele a na rozbíječe čehokoli. Staré čínské přísloví říká: Je snadné povolat tisíc vojáků, je jen těžké najít generála. Je těžké vyrobit skvostný hrníček, na to potřebujete mistra, ale vzít jej, hodit o zem a rozbít, to dokáže každý primitiv. Já se osobně obávám všech těch, kdo chtějí bořit na místo toho, aby tvořili. Z mé zkušenosti jde o většinou o osoby, které se nejsou schopni prosadit v systému, tedy slabochy, a tak jej chtějí vnitřně zničit. Je potřeba si uvědomit, že lidstvo je úspěšné pouze proto, že je schopné spolupráce. Česká republika je velmi malá země na to, aby se ještě dále dělila. Za chvíli by mohla přijít s žádostí o referendum např. Mladá Boleslav, že se jí nelíbí, kolik platí do státního rozpočtu a kolik z něj dostává, a proto chce vytvořit vlastní městský stát. Republika Československá byla založena, jak i píši, jako multietnický stát. Musíme si přiznat, že ČR plně pokračuje na těchto základech. ČR, to je mnoho národností: česká, moravská, slezská, ale také polská, německá, rómská, maďarská, vietnamská, ukrajinská, ruská a mnoho dalších včetně kombinovaných. Dokonce k ruské národnosti se např. přihlásilo o 30% více lidí, nežli ke slezské. Ještě jednou. ČR je malý, bohatý, bezpečný, klidný stát s velkou budoucností. Dopřejme sluchu těm, kteří chtějí tvořit. To, co nás činní velkými je jednota, zde bych připomněl knížete Svatopluka. Jsme rodina. Když jeden, dva členové nemají práci, nebo jsou nemocní, zbytek rodiny se o ně postará a pomůže jim těžké období překlenout. Když jste sám a přijde průšvih, např. povodně 2002, máte problém, velký problém. Co je veliké, musí být jednotné. Jednotu je třeba držet zdravým selským rozumem. Pokud je však situace vážná, musí být jednota udržena za jakoukoli cenu. Tímto jsem popsal svůj postoj lidsky. Lze jej popsat i politicky. Např. lze poukázat na to, proč vznikla V4 atd.. Nicméně to by byl můj komentář velmi dlouhý a já dávám před analýzami, čísly a politikou přednost zmíněnému zdravému selskému rozumu. Za mě se tedy jedná o poblouzněnou skupinku separatistických dobrodruhů, které by měla společnost přirozeně odmítnout. Pokud nás něco historie učí, tak to, že v každé době a společnosti se najde podobná skupinka spiklenců. Jen ojediněle však své zrádcovství přežívají. MK

Martin

Tak to tedy souhlas se vším co jste napsal - opravdu hezky napsané.

Martin Krupička

Dobrý den, velice děkuji. MK

Martin Krupička

Dobrý den, velice děkuji. MK

Petr

Není co dodat Martine :). Vyčerpávající

Martin Krupička

Dobrý den, velice děkuji za váš komentář a reakci. MK

Martin Krupička

Dobrý den, velice děkuji za váš komentář a reakci. MK

arachni_name

1`--

arachni_name

1

arachni_name

1)

arachni_name)

1

arachni_name`--

1

25.6.2019

Fake news? Buďte v klidu.

Fake news? Be calm.

0 + Číst dále
29.5.2019

Zprávy dle mého výběru 05/2019

Reports of my selection 05/2019

2 + Číst dále
30.4.2019

Zprávy dle mého výběru 04/2019

Reports of my selection 04/2019

0 + Číst dále