Martin Krupička

Co znamenají názvy whisky? Díl první.

16.7.2020
What do the names of whiskey mean? Part No 1.

Skotské whisky mají mnoho zajímavých názvů, kterým buďto běžný spotřebitel vůbec nerozumí, nebo si myslí, že jim rozumí, ale pokud není dobrým angličtinářem, chyba lávky, opět jim zcela nerozumí. Vznik názvů whisky bychom mohli rozdělit do tří kategorií. Názvy podle gaelštiny, podle zvířete nebo události a ostatní. Dnes se, v prvním dílu, budeme zabývat gaelskými názvy.

 

Galština vs Gaelština, Galové vs. Gaelové

Galové byli příslušníci keltských kmenů obývajících Galii, území zhruba zahrnující dnešní Francii, Belgii, Švýcarsko a severní Itálii, kteří hovořili galským jazykem. Z hlediska archeologických nálezů jsou Galové spojeni s laténskou kulturou, jež dominovala západní a střední Evropě od 5. až do 1. století př. n. l. Na počátku 3. století př. n. l. podnikla část Galů invazi na Balkán a do Řecka. Poté se přeplavili do Anatolie, kde se usadili jako Galatové. V padesátých letech 1. století př. n. l. Galové podlehli Juliu Caesarovi, jemuž neúspěšně vzdorovali v galských válkách. Během následné římské nadvlády byli pozvolna asimilováni, čímž vznikla galorománská kultura. V důsledku romanizace byla galština v průběhu dalších staletí nahrazena vulgární latinou, z níž se postupně vyvinula francouzština.

Gaelové je etnolingvistická skupina severozápadní Evropy definovaná především užíváním gaelských jazyků, větví keltských jazyků zahrnujících irštinu, skotskou gaelštinu a manštinu. Historicky se pro Gaely obecně používalo také označení Irové nebo Skotové. Gaelský jazyk a kultura pochází z Irska, odkud se rozšířily do západního Skotska. Ve starověku Gaelové obchodovali s Římskou říší a později se podíleli na pádu římské Británie. Dodnes gaelštinou mluví skotští Gaelové na severozápadním pobřeží Skotska, na souostroví Hebridy a část také v kanadském Novém Skotsku, kde si někteří Skotové dodnes udržují své tradiční zvyky. Podle sčítání lidu v roce 2001 bylo ve Skotsku 92 400 lidí (1,9 % skotské populace) schopných číst, psát, mluvit nebo rozumět gaelsky. Více než polovina jich žije v oblasti Highlands. Gaelština nemá ve Skotsku status úředního jazyka, skotská vláda se ji však snaží chránit jako menšinový jazyk.

 

Abhainn (Bunnahabhain)

Abhainn lze překládat jako řeku. Palírna Bunnahabhain bude tedy umístěna na potoku nebo řece.

 

Ard (Ardbeg)

Tento název překládat doslova je komické, protože árd znamená vysoký a beg malý. Každopádně v tomto směru chápejme slova Ard jako kopec ne nějakou skálu, významný kopec.

 

Ben (Ben Riach)

Slovo Ben vychází ze slova beinn, což je označení pro horu. Však např. Ben Nevis je nejvyšší hora VB s výškou 1343 m. n. m..

 

Craig (Craigellachie)

Tento název odvozujeme od slova creag nebo také carraig, což je opět skála. Ve významu výrobku však také může označovat dobrý pramen, tedy vodu, důležitou pro výrobu whisky.

 

Dal (Dalmore)

Dalším důležitým krajinným místem jsou louky. Pokud má nějaká whisky ve svém názvu Dal, pravděpodobně bude u podobného místa nebo v blízkosti nějaké zemědělské usedlosti, polí atd..

 

Glen (Glenfiddich)

Již v minulém článku o zakázaných jménech jsme si vysvětlili název glen, tedy údolí. Údolí je velmi častý název již jen proto, že v něm byla často řeka, pastviny atd., tj., vše dobré pro výrobu whisky.

 

Inch

Význam chápejme místo měrné jednotky jako poloostrov. Pro ostrov známe název Islay.

 

Lock nebo loch (Loch Lomond)

Zde je to asi jednoduché, každý zná Lochneskou příšeru a i v angličtině je loch překládáno jako jezero. Slovo lock překládáme jako zámek, možná i tvrz.

 

Mor a more (Dalmore)

Nyní již také můžeme spojovat. More je v angličtině více, ale také jej můžeme chápat jako velký, vysoký.

 

Vulin (Tamnavulin)

Tak jako v Paříži existuje Moulin rouge, tak vulin má stejný význam, tedy mlýn. Ono to není nic zvláštního, když si uvědomíme, co mlynáři dělali a z čeho se vyrábí whisky.

 

Nyní se můžete zamyslet nad celou řadou nejrůznějších názvů whisky. Jen namátkově uvedu některé, snad můj překlad bude správný:

 

 • Ardbeg - malý kopec
 • Ardmore – velký svah
 • Ben Nevis – vzteklá hora
 • Bunnahabhain - ústí řeky
 • Cardhu - černá skála
 • Cragganmore – velká skála
 • Dalmore - velké údolí
 • Glenfarclas - údolí zelených pastvin
 • Glenfiddich - údolí jelenů
 • Glengoyne - údolí divokých hus
 • Lagavulin - údolí, kde se nachází mlýn
 • Tamdhu - malý temný kopec

   

Závěrem

Vím, že jsem se nyní pustil na velmi tenký led, ale článku jsem věnoval opravdu hodně času, sehnat gaelský slovník a různé významy (Ben = beinn) mi dalo docela dost práce. Takže pokud jsem se někde zmýlil, byť bych nerad, omlouvám se. V příštím díle, kde si budu již naprosto jist, na viděnou.

 

MK

jirka

jo překlady těch jednotlivých slov jsou správně, ale u těch složenin to už tak jednoduché není, tam může být význam lehce odlišný. Např. Ardbeg = malý vybíhající pahorek, nebo taky malý mys, Ardmore = je spíše velký, vysoký vrchol, Ben Nevis = spíše zlomyslná hora, Dalmore = velká louka nebo pole, údolí vůbec ne, to je Glen; Glenfarclas = údolí zelených trav; Lagavulin = mlýn ve žlebu...není to prostě vždy černobílé, ale díky za článek, něco v podobném duchu v češtině na webu chybí :)

Vašek

Záslužná práce Martine, díky moc.

23.9.2020

Zprávy dle mého výběru 09/2020

Reports of my selection 09/2020

0 + Číst dále
9.9.2020

Jak si za whisky koupit dům

How to buy a house for whiskey

2 + Číst dále
2.9.2020

Malý rébus pro otravné děti

A small puzzle for annoying children

0 + Číst dále