Martin Krupička

Kravata a její historie

1.1.2017
"Dobře uvázaná kravata je první vážnou věcí v životě." Oscar Wilde

Jaká je historie a současnost nejvýraznějšího pánského doplňku, za který považuji kravatu. Pro naši generaci je chápána jako něco naprosto přirozeného, dalo by se říci i odvěkého, avšak nebylo to tak vždy. Takže jak se kravata zrodila a bojovala o své místo na výsluní?

Kravata zaujala západní svět v roce 1635, kdy oddíl šesti tisíců chorvatských vojáků vedených jejich vicekrálem přijel podpořit francouzského krále Ludvíka XIII. Byli součásti uherského kontingentu v rámci rakouského vojska a vytvořili tzv. Chorvatský pluk – Royal Cravates – královští Chorvati. Při  loučení s jejich dívkami dostávali, což byla místní tradice, dárek v podobě šátku, který vojáci mívaly přehozený přes ramena. Po jejich obdržení si je však vázali kolem krku, aby jej neztratili. Šátky byly vyrobeny z různého materiálu - od hrubé látky u prostých vojáků až po jemnou bavlnu a hedvábí, které nosili důstojníci. Chorvatské šátky neunikli pozornosti francouzské šlechty a brzy se stali součástí uniformy i francouzského vojska či dokonce šatníku proslulého francouzského krále Ludvíka XIV, který již v roce 1661 ustanovil funkci královského kravitiera, jenž pomáhal králi při jejím vázání. Pod názvem Cravat, tj. Chorvat, si šátek získával oblibu i v dalších zemích - Belgii, Německu, a již v r. 1660 začal dobývat Anglii (odkud pak nastoupil cestu i do jejích kolonií), Itálii, Španělsko a další země.

Vraťme se zpět do Francie. Francouzští důstojníci byli vyhlášenými elegány a šátky (kravaty) jim muži mimo armádu velice záviděli. Chtěli vypadat jako oni. Tím došlo k velkému rozšíření tohoto doplňku, jehož název se ustálil jako „la cravatte“.

Dalším milníkem ve vývoji byla v roce 1692 bitva u Steinkirku (Estinkerke). Typ kravaty typu Steinkirk byl volně uvázaný šátek s cípy přichycenými na prsou. Tento styl se stal populárním jak u mužů tak i u žen, kde se setkáváme s tzv. steinkirkou.

Na přelomu 18. a 19. století se dostává ke slovu rozšiřující se střední třída, kterou oslovil G. B. Brummel, podle něhož by měl každý mít tmavý oblek, bílou košili, černé boty a kravatu, která vyjadřuje osobnost jejího vlastníka a příslušnost ke společenské skupině. Dodnes je Brummelova teorie základem pro každého gentlemana. V roce 1827 dokonce i Honoré de Balzac vydává pojednání Umění nosit kravatu.

V Anglii se stalo v 19. století nošení kravaty naprostou povinností a ukázkou příslušnosti ke společenské vrstvě, klubu, universitě atd..

Na konci 19. století se ustálily kravaty v barvě bílé, modré, červené, žluté nebo černé se zelenými proužky. Dokonce i uvázání bylo podobné tomu dnešnímu. Jednoduché obtočení kolem krku a vázání do uzlu.

Po první světové válce bylo černé pozadí nahrazováno jasnějšími barvami, které jsou dodnes pokládány za klasické. V roce 1922 patentoval Jessie Langsdorf z New Yorku postup výroby - a tím i vzhled - moderní kravaty. Ta se skládá ze tří dílů, které jsou sešity a jsou střiženy pod úhlem 45o vzhledem k osnově látky. Langsdorfův postup zajistil to, že moderní kravata se nekroutí a drží svůj tvar po uvázání.

Ve 20. století se již kravata naplno ustálila v šatnících opravdových gentlemanů. Mají různé podoby, tvary, střihy. Co se týče uvázání lze vytvořit až 85 variant uvázání kravaty, avšak  nejběžnějších je pět typů:

Windsorský uzel

 • velký symetrický široký uzel
 • hodí se na slavnostní příležitosti
 • ke košili se širokým límcem
 • připisuje se britskému králi Edwardovi VIII.

Uzel Manhattan

 • menší asymetrický uzel
 • jednoduchý na uvázání
 • ke košili s úzkým až středním límcem

Uzel poloviční Windsor

 • menší symetrický trojúhelníkový uzel
 • skromnější varianta Windsoru
 • ke košili se středně širokým límcem

Uzel Pratt (Shelby uzel)

 • představen byl v roce 1989 Jerry Prattem v TV show Dona Shelbyho
 • symetrický uzel, populární zejména v USA

Uzel Long (Four in Hand)

 • používá se nejčastěji
 • je vhodný ke košilím, jejichž límečky jsou u sebe blízko
 • patří mezi asymetrické uzle
 • dobře vynikne u širších kravat

 

 

MK

6.9.2019

Gin and tonic historie

Gin and tonic history

1 + Číst dále
13.5.2019

Šmudlové dnešních dní

Badly dressed men

0 + Číst dále
22.2.2019

Návrat k prudérnosti? Zvykejte si.

Return to conservatism

1 + Číst dále