Written by 1:32 pm Diskuse • 13 Comments

Co lze očekávat od investování do alkoholu mezi roky 2022 – 2027

Na celém světě existují pouze dvě komodity, které nepodléhají času, což je včelí med a alkohol. Včelí med je sice naprosto unikátní záležitost, ale upřímně, jako investici jej nevidím. Na druhou stranu zde máme alkohol a o to nám v tomto článku půjde. Jak si povede mezi léty 2022 – 2027?

Předem bych chtěl říci, že se mi úplně nelíbí označení alkoholu jako alternativní investice. Mince, známky i alkohol jsou prověřenými komoditami, do kterých se úspěšně investuje celá staletí. Označovat je za alternativní mi nedává příliš smyslu. O důvodu zájmu jsem toho napsal již mnohé, ale málokdy bychom mohli označit má slova za prorocká jako nyní.

Popularita

I přes mnohé zásahy politických elit musíme konstatovat, že alkoholová kultura je na vzestupu a špinavé investice budou mít stále silnější vliv ve společnosti, která se začíná lehce polarizovat, ale také jsou v ní jasně patrné negativní vlivy současné doby, kdy lidé pomalu a potichu začínají ztrácet pozitivní vizi v budoucnost, což se nezřídka kdy projevuje zvýšenou potřebou žít nyní a tady. Zcela jistě to není jev nový, naopak jsme jej již zaznamenali v Německu ve dvacátých letech, kdy lidé chtěli začít žít, nevidíc v okleštění versailleskou smlouvou mnoho pozitivního. Proto se lidé začali obracet nejen k alkoholu, ale i drogám a lehkým ženám.

Cena

Pokud dnes hovoříme o přiznané inflaci cca 6,5% musím se tomu velmi vysmát. Reálná inflace, kdyby nebylo účetních triků a mediálního krytí je cca 10 – 10,5%, přičemž výhled pro příští rok je caa 6 – 7%. Takže aniž bychom cokoli dělali, můžeme předpokládat, že během dvou let se naše láhve zhodnotí o cca 15%.

Skladovací prostory

Se zvýšenou poptávkou bude sílit tlak na její uspokojení. To však nebude úplně jednoduché, protože žádný sklad není nafukovací a tak se začnou stavět sklady nové. Silně prozíravým krokem bude expanze na Balkán, kde lze pořád ještě pořídit zázemí na velmi solidní úrovni. Tím by se mohli ceny spotřebního alkoholu ustálit, případně by mohli trochu klesat, zatímco ten kvalitní bude stoupat. Velmi také bude přibývat nejrůznějších marketingových manipulací a nesmyslů za účelem zaujetí nezkušených spotřebitelů.

Politika

Nejrůznější omezení jak z řad EU, tak konflikty globálnějších rozměrů budou stále více omezovat volný trh, který na to bude reagovat navýšením ceny dražších lahví, které se nakonec přes všechna omezení stejně ke svému zákazníkovi dostanou.

Lokální alkohol

Pokud současná doba bude někomu přát, tak lokálním výrobcům alkoholu, kteří, pokud budou dostatečně inovativní a odvážní, budou slavit úspěch. Nevidím u mnoha lahví investiční potenciál, ale vzhledem ke kvalitě a rozmanitosti předpovídám nárůst tržeb až o 25%.

Závěrem

Pokud dnes investujeme do alkoholu, můžeme s jistotou říci, že i kdybychom nedělali nic převratného, bude v konečném důsledku každá láhev příjemným zhodnocením do budoucna. Jen samotná inflace nám zhodnocuje každý jednotlivý kus o 15% a jejich limitovanost o dalších cca 10%. Pokud jsme tedy zakoupili zajímavou whisky nebo brandy na konci roku 2021 např. za 2000,- můžeme si být téměř jisti, že za dva roky bude mít hodnotu minimálně 2500,-.

MK

Close