Written by 8:24 am Rady a tipy • 6 Comments

Jak poznat stáří láhve

 

LOT. Nic vám to neříká? Ale mělo by, pokud chcete skutečně znát stáří své investiční láhve.

V jednom z komentářů jsem dostal zajímavý dotaz. Jak vlastně poznáte, v jakém roce byla vaše láhev vyrobená? Slíbil jsem odpověď, tak tady je.

Kolek

700612A2DD

První čtyři čísla identifikují výrobce/dovozce – tedy 7006 je Global Spirits.

Další dvojmístné číslo znamená den v měsíci – tedy 12. dne.

A znamená měsíc v tomto případě leden, B bude únor atd.

číslo 2 za áčkem znamená rok. Tedy 2012.

Další písmena znamenají velikost láhve a procento alkoholu viz obrazová příloha.

LOT kód

Číslo výrobní dávky/šarže/partie. Slouží k rozlišení určité výrobní dávky v rámci sérií. Použitím LOT kódu lze sledovat výrobek od data výroby až po prodej finálnímu zákazníkovi. LOT číslo obvykle obsahuje informace typu: rok, měsíc a den produkce, geografický region, výrobní podnik a další specifikace. Bohužel, LOT není u všech láhví stejný.

Příklady výrobců a distributorů

Stock Božkov

L2153J12/3.

L2=2012, L1=2011,L0=2010.

Rudolf Jelínek

L 27.09.11

výrobek byl vyroben 27. září 2011

Metaxa

L12020 01 362

L : označení pro Lot

12: rok plnění 2012

020: den v roce (dvacátý) – tedy leden

01: číslo výrobní linky

362: interní o značení pro směs

Jägermeister:

L1111360838

L: označení pro Lot

1: číslo linky

11: rok výroby 2011

136: den v roce

0838: čas plnění 8h 38minut

Remy Martin

L18512701

L : označení pro Lot

185 : den v roce (stošedesátýtřetí)

1 : rok výroby 2011 (vždy je uveden pod kódem ještě datum výroby tzn. 2011/07/04)

27: číslo linky 27.

01: interní značení objednávek

Jim Beam

L2188 SG C

L : označení pro Lot

2 : rok výroby 2012

188 : den v roce (osmdesátýprvní)

SG: Segovia – město JC: Jarnac – město CL: Clermont – město JF: Jerez de la Frontera – město

C: výrobní značení linky

Campari

LN/ZF29

L : označení pro Lot

N : místo výroby (N – Novi Ligure, CN – Canale)

Z : rok výroby – Používá se stále opakující se anglická abeceda.

T=2005, U=2006, V=2007, W=2008, X=2009, Y=2010, Z=2011, A=2012, B=2013, C=2014……

F : měsíc plnění – A=leden, B=únor, C=březen, D=duben, E= květen, F=červen, G=červenec, H=srpen,

I=září, J=říjen, K=listopad, L=prosinec.

29: dvacátý devátý den v měsíci

Lucas Bols

L225111011

L2 : linka č. 2

25 : 25. týden výroby (dvacátý pátý)

11 : rok výroby

1011: interní označení výrobce

Cointreau

L2052K0316

L : označení pro Lot

205: den v roce (dvě stě pátý)

2 : rok výroby – 2012

K: výrobní značení linky

03: interní značení objednávek

Drambuie

L11004212

L : označení pro Lot

11: rok výroby – 2011

0042: den stáčení do lahví

12: interní značení objednávek

Mount gay

24JAN2011

24: den výroby

JAN: měsíc výroby

Skyy vodka

LN/ZM11

L : označení pro Lot

N : místo výroby (N – Novi Ligure, CN – Canale)

Z : rok výroby – Používá se stále opakující se anglická abeceda.

T=2005, U=2006, V=2007, W=2008, X=2009, Y=2010, Z=2011, A=2012, B=2013, C=2014……

M : měsíc plnění pro rok 2012 je tento klíč : A=leden, B=únor, C=březen, D=duben, E= květen,

F=červen, G=červenec, H=srpen, I=září, J=říjen, K=listopad, L=prosinec, M=leden, B=Únor…

11: Jedenáctý den v měsíci

Macallan

L0973ML2 13:12

L0973: označení pro lot kód

M: rok výroby (M=2011, P=2012, K=2010, J=2006, H=2008, G=2007)

L2: výrobní linka č. 2

13: den výroby

12: měsíc výroby

Highland park

L1056KL10 19:01

L1056: označení pro lot kód

K: rok výroby (M=2011, P=2012, K=2010, J=2006, H=2008, G=2007)

L10: výrobní linka č. 10

19: den výroby

01: měsíc výroby (leden)

Famous grouse

L0261ML01 19:01

L0261: označení pro lot kód

M: rok výroby (M=2011, P=2012, K=2010, J=2006, H=2008, G=2007)

L01: výrobní linka č. 01

19: den výroby

01: měsíc výroby (leden)

Markers Mark

L1104MMA

L : označení pro Lot

1 : rok výroby 2011

104 : den v roce (osmdesátý první)

MM: Makers Mark Distillery

A: výrobní značení linky

Matusalem

22081101

22: den v měsíci (dvacátý druhý)

08: měsíc

11: rok

01: číslo linky 1.

Galliano

L51312

L5 : linka č. 5

13 : 25. týden výroby (dvacátý pátý)

12 : rok výroby

Courvoisier

L2095JC02

L : označení pro Lot

2 : rok výroby 2011

095 : den v roce (osmdesátýprvní)

JC: Segovia – město JC: Jarnac – město CL: Clermont – město JF: Jerez de la Frontera – město

02: výrobní značení linky

Canadian club whisky

L2/125 CL

L : označení pro Lot

2 : rok výroby 2012

125 : den v roce (stodvacátýpátý)

CL: Segovia – město JC: Jarnac – město CL: Clermont – město JF: Jerez de la Frontera – město

C: výrobní značení linky

United Brands – Boris Jelzin, The Old Distillerie, Agavita atd.

příklad: Boris Jelzin Clear 1L:

L 2 07 07 4 01 03:48

první číslice: rok plnění, např. 2 = 2012 (nebo 1 = 2011, 0 = 2010)

další dvě číslice: měsíc, např. 07 = červenec

další dvě číslice:  den, např. 07

následující jedna číslice: číslo plnící linky, např. 4

následující dvě číslice: pořadí plnění daného dne, např. 01

konkrétní čas plnění, např. 03:48

Takže produkt s číslem šarže L 20707401 03:48 byl naplněn 7.7.2012 ve 3:48 na výrobní lince č. 4, jako první produkt produkovaný v tento den na lince č. 4.

Pražská vodka a destiláty

L 3213011

První znak LOT kódu je písmeno L.

Pro zjištění roku výroby jsou zásadní první 3 znaky (resp. třetí znak).

L32 = rok 2012

L31 = rok 2011

L30 = rok 2010

Stejný kód je rovněž na zadní etiketě Wodky Gorbatschow.

Kód uvedený na etiketě L2925710 znamená, že tato láhev byla stočena v r. 2009.

Hennessy

L203716

L = LOT (označení kódu)

2 = rok výroby, v tomto případě tedy 2012

037 = kolikátý den v roce byl produkt vyroben, v tomto případě v 37. dni (6. února)

16 = interní registrační označení

Glenmorangie

L12 081 10:22 6ML

L = LOT (označení kódu)

12 = rok výroby, v tomto případě tedy 2012

081 = kolikátý den v roce byl produkt vyroben, v tomto případě v 81. dni (21. března)

10:22 = čas výroby

6ML = údaj pro potřebu výrobce

Ardbeg

L4 350 10:22 4ML

L = LOT (označení kódu)

4 = rok výroby, v tomto případě tedy 2004

350 = kolikátý den v roce byl produkt vyroben, v tomto případě v 350. dni (16. prosince)

10:22 = čas výroby

4ML = údaj pro potřebu výrobce

Belvedere vodka

ZYR. L1 08 28.05.10 10:36

ZYR. = označení místa výroby (Zyrardów)

L1 = označení výrobní linky

08 = interní označení výrobce

28.05.10 = datum výroby (dd.mm.rr)

10:36 = čas výroby

Závěrem

Jak vidíte, nejednotnost v označování je šílená. Nicméně po nastudování budete schopni minimálně odhadnout, jak se LOT tvoří a co může vyjadřovat.

MK

Close